Tìm kiếm nâng cao

Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Xác định chỉ số methylen xanh

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 30
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử xác định chỉ số methylen xanh của cốt liệu có cấp hạt từ 0 đến 2mm. Nội dung tiêu chuẩn gồm 9 phần sau:
1. Phạm vi áp dụng.
2. Tài liệu viện dẫn.
3. Thuật ngữ và định nghĩa.
4. Quy định chung.
5. Hóa chất, thuốc thử.
6. Thiết bị, dụng cụ.
7. Chuẩn bị mẫu thử.
8. Phương pháp thử.
9. Báo cáo thử nghiệm

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành