Tìm kiếm nâng cao

Đường giao thông nông thôn

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc Quốc gia
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 62
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu khảo sát "Đường giao thông nông thôn":
- Khảo sát hiện trạng đường giao thông nông thôn trên địa bàn toàn quốc để phục vụ công tác nghiên cứu thiết kế điển hình: Đường giao thông nông thôn.
- Từng bước chuẩn hóa các thể loại công trình "Đường giao thông nông thôn", phổ biến các địa phương thực hiện tạo nên sự thống nhất về tiêu chuẩn thiết kế nhằm phát triển hạ tầng kỹ thuật phục vụ chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.
- Đánh giá và giúp cơ quan quản lý hoạch định các chính sách hợp lý.
- Tạo cơ sở để làm tài liệu kỹ thuật hướng dẫn thực hiện quản lý đầu tư xây dựng cho các địa phương về đường giao thông nông thôn

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành