Tìm kiếm nâng cao

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 Khu công nghệ cao Hòa Lạc đến năm 2030

Tác giả:
Nhà xuất bản: Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: Hà Nội
Loại tài liệu:
Số trang: 43
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:

Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch:
- Xây dựng Khu Công nghệ cao (CNC) Hòa Lạc phù hợp với Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.
- Xây dựng Khu CNC Hòa Lạc trở thành một đô thị khoa học - công nghệ, là nền tảng thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và sản xuất sản phẩm công nghệ cao.
- Phát triển Khu CNC Hòa Lạc theo định hướng: Khoa học - kinh tế - xã hội - môi trường - thể chế (coi khoa học là bệ đỡ của 4 trụ cột trên).
 

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành