Tìm kiếm nâng cao

Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 226
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Nội dung báo cáo gồm VIII phần sau:
Phần I. Phần mở đầu.
Phần II. Bối cảnh phát triển và kinh nghiệm quốc tế.
Phần III. Đánh giá điều kiện tự nhiên, hiện trạng phát triển vùng và quản lý thực hiện quy hoạch.
Phần IV. Ý tưởng điều chỉnh cấu trúc không gian vùng.
Phần V. Định hướng phát triển không gian vùng. 
Phần VI. Định hướng phát triển hệ thống giao thông và hạ tầng kĩ thuật.
Phần VII. Đề xuất các dự án chiến lược phát triển và cơ chế quản lý vùng định hướng phát triển không gian các tỉnh.
Phần VIII. Kết luận - Kiến nghị.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành