Tìm kiếm nâng cao

Nhiệm vụ quy hoạch chung thị xã Kỳ Anh - tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 20
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:

 
Mục tiêu lập Quy hoạch:
- Phát huy tiềm năng và lợi thế của toàn Thị xã, phát triển tốt những ngành kinh tế mũi nhọn, trong mối tương quan bền vững tổng thể và hài hòa của toàn nền kinh tế, môi trường và xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.
- Làm cơ sở pháp lý để quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo quy hoạch.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành