Tìm kiếm nâng cao

Các tiêu chuẩn chuyên ngành về địa kỹ thuật

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2017
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 318
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: TCDM

Tóm tắt nội dung:
Nội dung cuốn "Các tiêu chuẩn về chuyên ngành địa kỹ thuật" gồm các phần sau:
- TCVN 9355:2012 Gia cố đất yếu bằng bấc thấm thoát nước.
- TCVN 9363:2012 Khảo sát cho xây dựng - Khảo sát địa kỹ thuật cho nhà cao tầng.
- TCVN 9364:2012 Nhà cao tầng - Kĩ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công.
- TCVN 9393:2012 Cọc - Phương pháp thử nghiệm hiện trường bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục...

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành