Tìm kiếm nâng cao

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng. QCVN 16:2017/BXD

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2018
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 36
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: TCDM

Tóm tắt nội dung:
Quy chuẩn QCVN 16:2017/BXD thay thế QCVN 16:2014/BXD "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng".<br>Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về kỹ thuật và quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (gọi tắt là hàng hóa, vật liệu xây dựng) được sản xuất trong nước, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông trên thị trường và sử dụng vào các công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.
Quy chuẩn này không áp dụng cho các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu dưới dạng mẫu thử, hàng mẫu, hàng trưng bày triển lãm hội chợ; hàng hóa tạm nhập tái xuất, hàng hóa quá cảnh.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành