Tìm kiếm nâng cao

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả. QCVN 09:2017/BXD

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2018
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 34
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: TCDM

Tóm tắt nội dung:
Quy chuẩn QCVN 09:2017/BXD thay thế QCVN 09:2013/BXD "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả" được ban hành theo Thông tư số 15/2013/TT-BXD ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.<br>Quy chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ khi thiết kế, xây dựng mới hoặc cải tạo các công trình có tổng diện tích sàn từ 2500m2 trở lên thuộc các loại hoặc hỗn hợp các loại công trình: Văn phòng, Khách sạn, Bệnh viện, Trường học, Thương mại - dịch vụ, Chung cư.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành