Tìm kiếm nâng cao

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời. QCVN 17:2018/BXD

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2018
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 20
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: TCDM

Tóm tắt nội dung:
Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xây dựng, lắp đặt các phương tiện quảng cáo ngoài trời đứng độc lập hoặc gắp/ốp vào công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành