Tìm kiếm nâng cao

Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN 10304:2014 (TCDM.1966)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2018
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 87
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: TCDM

Tóm tắt nội dung:
TCVN 10304:2014 "Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế" được xây dựng trên cơ sở tham khảo "SP 24.13330.2011" (SNiP 2.02.03-85) Móng cọc".
Tiêu chuẩn này được áp dụng để thiết kế móng cọc của nhà và công trình (sau đây gọi chung là công trình) xây dựng mới hoặc công trình cải tạo xây dựng lại.
Tiêu chuẩn này không áp dụng để thiết kế móng cọc của công trình xây dựng trên đất đóng băng vĩnh cửu, móng máy chịu tải trọng động cũng như trụ của các công trình khai thác dầu trên biển và các công trình khác trên thềm địa.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành