Tìm kiếm nâng cao

Chỉ dẫn kỹ thuật lựa chọn thành phần bê tông

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng
Năm xuất bản: 2014
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 39
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: TCDM

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn này được biên soạn trên cơ sở Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông các loại, do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn.
Nội dung Tiêu chuẩn: hướng dẫn các nguyên tắc chung và trình tự lựa chọn thành phần bê tông xi măng trên cơ sở cốt liệu đặc chắc với khối lượng thể tích trên 2000 kg/m3 trở lên. Tiêu chuẩn này không hướng dẫn lựa chọn thành phần: Bê tông đầm lăn; Bê tông trên cơ sở cốt liệu nhẹ; Bê tông tổ ong; Bê tông trên cơ sở cốt liệu với kích thước hạt danh định lớn hơn 70 mm.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành