Tìm kiếm nâng cao

Thiết kế kết cấu liên hợp thép và bê tông. Phần 1-1. Quy định chung và quy định cho nhà. EN 1994-1-1:2004 + AC:2009

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 152
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: TCDM

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Châu Âu 4 về thiết kế kết cấu liên hợp thép và bê tông. Phần 1-1: Các quy định chung và quy định cho công trình nhà trình bày cơ sở chung để thiết kế kết cấu liên hợp cùng với các quy định cụ thể cho công trình nhà. Nội dung phần này gồm 9 chương:
- Chương 1: Quy định chung.
- Chương 2: Cơ sở thiết kế.
- Chương 3: Vật liệu xây dựng.
- Chương 4: Tính bền lâu.
- Chương 5: Phân tích kết cấu.
- Chương 6: Trạng thái giới hạn độ bền.
- Chương 7: Trạng thái giới hạn sử dụng.
- Chương 8: Liên kết liên hợp trong hệ khung nhà.
- Chương 9: Bản sàn liên hợp dùng tôn thép sóng trong công trình nhà.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành