Tìm kiếm nâng cao

Thiết kế kết cấu gạch, đá. Phần 2: Cân nhắc thiết kế, lựa chọn vật liệu và thi công khối xây. EN 1996-2:2006 + AC:2009

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 37
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: TCDM

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Châu Âu 6 về thiết kế kết cấu gạch, đá có 4 phần. Phần 2: Cân nhắc thiết kế, lựa chọn vật liệu và thi công khối xây EN 1996-2 có phạm vi áp dụng: Đưa ra các quy tắc cơ bản cho việc lựa chọn vật liệu và thi công khối xây nhằm thỏa mãn các giả thiết thiết kế của các phần khác nhau của bộ tiêu chuẩn thiết kế kế cấu gạch, đá này...
Nội dung tiêu chuẩn được chia thành 3 Chương:
- Chương 1: Tổng quát.
- Chương 2: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự bền vững của khối xây.
- Chương 3: Thi công.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành