Tìm kiếm nâng cao

Thiết kế công trình chịu động đất. Phần 3: Đánh giá và gia cường kết cấu nhà. EN 1998-3:2005 + AC:2013

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 95
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: TCDM

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Châu Âu 8 về thiết kế công trình chịu động đất có 6 phần. Phần 3: Đánh giá và gia cường kết cấu nhà EN 1998-3 có phạm vi áp dụng: Đưa ra các tiêu chí đánh giá khả năng kháng chấn của các kết cấu nhà riêng lẻ đã xây dựng. Mô tả phương pháp lựa chọn các biện pháp khắc phục cần thiết...
Nội dung tiêu chuẩn được chia thành 6 Chương:

  • Chương 1: Tổng quát.
  • Chương 2: Các yêu cầu về tính năng và các tiêu chí cần tuân theo.
  • Chương 3: Thông tin đánh giá kết cấu.
  • Chương 4: Đánh giá.
  • Chương 5: Quyết định gia cường sửa chữa kết cấu.
  • Chương 6: Thiết kế gia cường kết cấu.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành