Tìm kiếm nâng cao

Các tiêu chuẩn về chuyên ngành kết cấu. TCVN 5641:2012

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 100
Kích cỡ khổ: 31
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:

  • TCVN 5461:2012 Bể chứa bằng bê tông cốt thép - thi công và nghiệm thu. Tiêu chuẩn này áp dụng để thi công và nghiệm thu phần xây dựng bể chứa nước, chứa dầu và sản phẩm của dầu có dạng hình trụ, hình hộp hoặc các dạng khác bằng bê tông cốt thép đặt ngầm, đặt trên mặt đất hoặc đặt nửa nổi nửa chìm (bề chứa).
  • TCVN 9378:2012 Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá. Tiêu chuẩn này áp dụng cho công việc khảo sát, đánh giá tình trạng nhà và công trình có kết cấu khối xây gạch đá, kể cả các công trình cổ xây bằng vữa vô, vữa tam hợp, vữa xi măng. Riêng đối với công trình có khối xây mài chập liên kết bằng keo thực vật hoặc công trình xây bằng vữa đất thì phần khảo sát có thể áp dụng chỉ dẫn này và phải tính đến đặc thù của chúng; phần đánh giá phải có thí nghiệm khối xây. Không áp dụng chỉ dẫn này đối với những trường hợp khối xây có gia cường bằng keo hay vữa cường độ cao...
  • TCVN 9379:2012 Kết cấu xây dựng và nền - nguyên tắc cơ bản về tính toán. Tiêu chuẩn quy định những nguyên tắc cơ bản về tính toán kết cấu làm bằng các vật liệu khác nhau và nền của tất cả các dạng xây dựng theo trạng thái giới hạn trên cơ sở áp dụng các phương pháp của lí thuyết xác suất và thống kê toán học.
  • TCVN 9380:2012 Nhà cao tầng - Kỹ thuật sử dụng giáo treo. Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp lắp đặt và sử dụng giáo treo để hoàn thiện mặt ngoài của các công trình xây dựng cao tầng.
  • TCVN 9390:2012 Thép cốt bê tông - mối nối bằng dập ép ống - Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế, thi công và nghiệm thu mối nối cốt thép thanh vằn nhóm CB300-V, CB400-V, đường kính từ 18 - 40mm trong kết cấu bê tông cốt thép công trình dân dụng và công nghiệp.
  • TCVN 9392:2012 Thép cốt bê tông - Hàn hồ quang. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật hàn hồ quang đối với vật liệu thép cốt bê tông, các phương pháp kiểm tra quy trình hàn và tay nghề thợ hàn, áp dụng cho các kiên kết hàn hồ quang thép để làm cốt trong kết cấu bê tông cốt thép.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành