Tìm kiếm nâng cao

Thiết kế kết cấu gạch, đá. Phần 1-1. Quy định chung cho kết cấu gạch, đá và gạch, đá cốt thép

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 131
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: TCDM

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn EN 1996-1-1: Quy định chung cho kết cấu gạch, đá và gạch, đá cốt thép là một trong bốn phần của Eurocode 6. Tiêu chuẩn áp dụng để thiết kế nhà và các công trình xây dựng hoặc các bộ phận của chúng bằng khối xây không có cốt, khối xây có cốt, khối xây ứng suất trước và khối xây bị hạn chế biến dạng.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành