Tìm kiếm nâng cao

Thiết kế địa kỹ thuật. Phần 1. Các quy định chung

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 192
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: TCDM

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn EN 1997-1:2004 Thiết kế địa kỹ thuật. Phần 1. Các quy định chung. Nội dung Tiêu chuẩn gồm 12 chương:

 • Chương 1: Tổng quát.
 • Chương 2: Cơ sở thiết kế địa kỹ thuật.
 • Chương 3: Dữ liệu địa kỹ thuật.
 • Chương 4: Giám sát thi công, quan trắc và bảo trì.
 • Chương 5: Công tác đắp, hạ mục nước ngầm, cải tạo và gia cố nền.
 • Chương 6: Móng nông.
 • Chương 7: Móng cọc.
 • Chương 8: Neo.
 • Chương 9: Kết cấu tường chắn.
 • Chương 10: Phá hoại do thủy lực.
 • Chương 11: Ổn định tổng thể.
 • Chương 12: Công trình đắp.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành