Tìm kiếm nâng cao

Cơ sở thiết kế kết cấu. Eurocode 0: Basic of structural design (TCDM.1931)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 98
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: TCDM

Tóm tắt nội dung:
Nội dung tiêu chuẩn Châu Âu EN 1990:2002 +A1:2005/AC:2010 Cơ sở thiết kế kết cấu gồm:

  • Chương 1: Tổng quát.
  • Chương 2: Các yêu cầu.
  • Chương 3: Những nguyên tắc thiết kế theo các trạng thái giới hạn.
  • Chương 4: Các biến cơ bản.
  • Chương 5: Phân tích và thiết kế kết cấu có sự hỗ trợ của thí nghiệm.
  • Chương 6: Kiểm tra bằng phương pháp hệ số an toàn riêng.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành