Tìm kiếm nâng cao

Quy hoạch xây dựng nông thôn – Tiêu chuẩn thiết kế (TCDM.1928)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 51
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: TCDM

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn TCVN 4454:2012 quy định chung về quy hoạch xây dựng nông thôn; Quy hoạch điểm dân cư nông thôn, trung tâm xã; yêu cầu quy hoạch xây dựng cải tạo mạng lưới và điểm dân cư nông thôn hiện hữu.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành