Tìm kiếm nâng cao

Báo cáo tham luận Hội nghị toàn quốc về vật liệu xây dựng năm 2017 (TTCD.1284)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2017
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 5
Kích cỡ khổ: 27
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Nội dung báo cáo gồm 3 phần: 
- Kết quả công tác quản lý và đầu tư lĩnh vực vật liệu xây dựng
- Công tác triển khai và những kết quả đạt được của Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn đến thời điểm hiện tại
- Kinh nghiệm và bài học để tăng cường quản lý phát  triển vật liệu xây dựng nói chung và thúc đẩy việc sản xuất, sử dụng vật liệu xây không nung trên địa bàn

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành