Tìm kiếm nâng cao

Chuyên đề 1: Quan điểm về năng suất chất lượng lợi ích của việc nâng cao năng suất chất lượng trong các doanh nghiệp (TTCD.1285)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2018
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 23
Kích cỡ khổ: 27
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Chuyên đề tóm tắt tổng quan các quan điểm vè khái niệm của năng suất và chaatsluowngj, phương thức quản lý cũng như các lợi ích của việc nâng cao năng suất và chất lượng cho các doanh nghiệp cũng như thúc đẩy tăng trưởng bền vững của kinh tế xã hội của đất nước. Với sự trình bày một cơ bản và logic, chuyên đề góp phần nâng cao chất lượng của bộ tài liệu phục vụ cho các lớp bồi dưỡng không chỉ cho các doanh  nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng mà còn nhiều những đối tượng học có liên quan khác.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành