Tìm kiếm nâng cao

Chuyên đề 4: Ảnh hưởng của yếu tố con người và quản lý con người đến việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm (TTCD.1285)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2018
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 21
Kích cỡ khổ: 27
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Nội dung chuyên đề gồm:
- Những vấn đề chung
- Quyền và nghĩa vụ của các bên đối với chất lượng sản phẩm hàng hóa
- Những nhân tố ảnh hưởng chất lượng sản phẩm
- Yếu tố con người và quản lý con người trong việc nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành