Tìm kiếm nâng cao

Mô hình kết hợp hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, thiết kế điển hình và xây dựng thực nghiệm lĩnh vực nhà ở - góp phần công nghiệp và hiện đại hóa ngành xây dựng (TTCD.1279)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2018
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 8
Kích cỡ khổ: 27
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Nội dungbafi viết gồm:
-Sự tương tác và mối quan hệ giữa TCXD, TKXD, TKĐH và XDTN trong lĩnh vực xây dựng
-Nội dung và các bước xây dựng TKĐH
- Ticshhopwj hệ thống TC-TC, TKĐH và XDTN trong xây dựng nhà ở góp phần CNH, HĐH

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành