Tìm kiếm nâng cao

Xu hướng và dự báo phát triển nhà ở công nhân các khu công nghiệp tại Việt Nam (TTCD.1279)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2018
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 5
Kích cỡ khổ: 27
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Trong những thành tựu phasttrieern KT-XH chúng ta đã đạt được thời gian qua có sự đónggóp to lớn của hàng triệu công nhân lao động trong các KCN. Việc xây dựng và phát triển các KCN đã tạo ra hàng triệu công ăn việc làm, góp phần giải quyết công tác xóa đói, giảm nghèo, giảm thất nghiệp, tăng thu nhập... Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho người công nhân yên tâm sản xuất thì cần quan tâm đến điều kiện ăn ở, sinh hoạt, tinh thần..cho công nhân. Vì vậy, cần quan tâm xây dựng và phát triển nhà ở công nhân trong các KCN. Việc nhận định xu hướng và dự báo phát triển nhà ở công nhân các KCN để làm căn cứ xây dựng và phát triển nhà ở công nhân là việc làm cần thiết.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành