Tìm kiếm nâng cao

Vai trò quy hoạch, kiến trúc trong phát triển nhà ở xã hội (TTCD.1279)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2018
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 6
Kích cỡ khổ: 27
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Nội dung bài viết gồm:
-Giai qqoajn phát trieernnhaf ở xã hội vừa qua
-Những tồn tại và nguyên nhân
-Một số kiến nghị và giải pháp

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành