Tìm kiếm nâng cao

Báo cáo kiểm định, hiệu chuẩn định kỳ chất lượng trang thiết bị thí nghiệm theo quy chuẩn quy định, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, bảo trì định kỳ các trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn (TTCD.1288)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2018
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 97
Kích cỡ khổ: 27
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu: Kiểm định các thiết bị của phòng thí nghiệm theo quy định; thay thế, bổ sung mua vật tư, bảo dưỡng, định kỳ bảo đảm vận hành trang thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu, triển khai và nhiệm vụ phục vụ quản lý Nhà nước của ngành...

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành