Tìm kiếm nâng cao

Vai trò của kỹ sư tư vấn đối với việc bảo đảm an toàn lao động trong thi công xây dựng (TTCD.1294)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2018
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 22
Kích cỡ khổ: 27
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Việc quản lý tốt hơn, áp dụng biện pháp phù hợp hơn để đảm bảo an toàn trên công trường xây dựng và bền vững công trình thực ra không chỉ cần triển khai trong quá trình thi công, mà cần bắt đầu trước đó, từ khâu quan sát, quy hoạch, lập dự án, thiết kế... nghĩa là với sự tham gia của các kỹ sư tư vấn. Bảo đảm an toàn từ khâu thiết kế là hoạt động ticshhowpj các biện pháp kiểm soát sớm trong quá trình thiết kế để loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro đối với sức khỏe và an toàn trong suốt vòng đời của công trình; Kỹ sư tư vấn chịu trách nhiệm chính trong hoạt động này.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành