Tìm kiếm nâng cao

Việc áp dụng các văn bản pháp luật và quy chuẩn kỹ thuật về an toàn trong các dự án JICA tài trợ, đầu tư xây dựng tại Việt Nam (TTCD.1294)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2018
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 11
Kích cỡ khổ: 27
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Bài tham luận viết về việc áp dụng các văn bản pháp luật và quy chuẩn kỹ thuật về an toàn trong các dự án JICA tài trợ, đầu tư xây dựng tại Việt Nam. Các nội dung bao gồm: Áp dụng quy chuẩn kỹ thuật như thế nào trong các dự án xây dựng; chức năng của quy chuẩn kỹ thuật trong quá trình triển khai dự án; đánh giá các dự án JICA tại Việt Nam về an toàn trong xây dựng; đánh giá về nội dung QCVN 18:2014/BXD và kiến nghị hoàn thiện QCVN 18:2014/BXD.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành