Tìm kiếm nâng cao

Tổng luận: Chiến lược nhà ở xã hội của nước cộng hòa IRELAND (TTCD.1300)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2018
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 60
Kích cỡ khổ: 27
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Nội dung tổng luận: 
- Chương 1: Giới thiệu
- Chương 2: Áp lực hiện tại và các thách thức trung hạn
- Chương 3: Nội dung chiến lược nhà ở xã hội
- Chương 4: Cung cấp nhà ở xã hội mới
- Chương 5: Hỗ trợ nhà ở thông qua khu vực nhà ở cho thuê tư nhân
- Chương 6: Cải cách tạo ra các hỗ trợ nhà ở xã hội linh hoạt và đáp ứng
 - Chương 7: Tổ chức thực hiện chiến lược

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành