Tìm kiếm nâng cao

Tổng luận: Luật cảnh quan vùng MOSKVA Liên Bang Nga (TTCD.1302)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2019
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 87
Kích cỡ khổ: 27
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Nội dung tổng luận: 
- Chương 1: Các quy định chung
- Chương 2: Yêu cầu đối với công trình và yếu tố cảnh quan
- Chương 3: Các yêu cầu về bảo trì công trình cảnh quan, nhà, công trình, tổ hợp công trình
- Chương 4: Đảm bảo trật tự, vệ sinh trong vùng Moskva - quy tắc tổ chức thực hiện
- Chương 5: Trách nhiệm trong lĩnh vực làm đẹp cảnh quan, bảo đảm trật tự vệ sinh
- Chương 6: Quyền hạn trong lĩnh vực làm đẹp cảnh quan, bảo đảm trật tự vệ sinh trong vùng Moskva
- Chương 7: Các điều khoản cuối cùng

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành