Tìm kiếm nâng cao

Tổng luận: Xây dựng nhà ở và công nghiệp hóa nhà ở tại Nhật Bản (TTCD.1311+1312)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2019
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 66
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Ngành nhà ở đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng các nhu cầu nhà ở, đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời cũng là một ngành kinh tế lớn trong nền kinh tế quốc dân. Cùng với sự phát triển công nghệ xây dựng, trong bối cảnh thế giới đang chung tay nỗ lực bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên, hạn chế phát thải, sản xuất nhà ở theo phương pháp tiền chế trong nhà máy trở thành yêu cầu cấp thiết đối với mỗi quốc gia, và là tiền đề cho phát triển công  nghiệp hóa nhà ở... Nội dung tổng luận: "Xây dựng nhà ở và công nghiệp hóa nhà ở tại Nhật Bản" gồm có 4 chương:
- Chương 1: Những thay đổi trong xây dựng nhà ở và chính sách nhà ở của Nhật Bản. 
 - Chương 2: Các chính sách pháp luật và chế độ liên quan đến nhà ở tại Nhật Bản.
- Chương 3: Công nghiệp hóa nhà ở.
- Chương 4: Phát triển nhà ở bền vững.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành