Tìm kiếm nâng cao

Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 (KQNC.1895)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch và phát triển đô thị
Năm xuất bản: 2019
Nơi xuất bản: Bắc Ninh
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 84
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch:
- Xây dựng và phát triển đô thị Bắc Ninh đạt tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc Trung ương, làm tiền đề để xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.
- Xây dựng và phát triển đô thị Bắc Ninh trở thành "Đô thị văn hóa - sinh thái - tri thức, theo mô hình đô thị thông minh".
- Tăng cường quản lý phát triển đô thị, tạo điều kiện thu hút đầu tư; đào tạo nguồn nhân lực; xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại; phát triển bền vững, phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.
- Xác lập cơ sở để quản lý, thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng và phát triển vùng theo quy hoạch, pháp luật, đảm bảo chất lượng hiệu quả.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành