Tìm kiếm nâng cao

Đề án đề nghị công nhận thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn là đô thị loại V (KQNC.1896)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn
Năm xuất bản: 2018
Nơi xuất bản: Lạng Sơn
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 27
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Nội dung đề án gồm các phần sau:
1. Căn cứ pháp lý.
2. Lý do và sự cần thiết.
3. Lịch sử hình thành và phát triển.
4. Tổng hợp các tiêu chuẩn phân loại đô thị và đánh giá phân loại đô thị.
5. Kết luận và kiến nghị.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành