Tìm kiếm nâng cao

Đề án đề nghị công nhận thành phố Bến Tre là đô thị loại II (Bản tóm tắt) (KQNC.1916)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre
Năm xuất bản: 2018
Nơi xuất bản: Hòa Thành
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 28
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Nội dung của đề án gồm các phần sau:
I. Lý do và sự cần thiết phân loại thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre đạt tiêu chí đô thị loại II.
II. Khái quát quá trình lịch sử, hình thành và phát triển thành phố Bến Tre.
III. Đánh giá hiện trạng phát triển đô thị và chất lượng công trình hạ tầng của thành phố Bến Tre.
IV. Tổng hợp đánh giá phân loại thành phố Bến Tre theo các tiêu chí của đô thị loại II.
V. Tóm tắt chương trình phát triển thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành