Tìm kiếm nâng cao

Đề án đề nghị công nhận thị xã Sông Cầu là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Phú Yên (Báo cáo tóm tắt) (KQNC.1919)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
Năm xuất bản: 2018
Nơi xuất bản: Sông Cầu
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 17
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Nội dung báo cáo gồm các phần sau:
1. Lý do và sự cần thiết.
2. Tổng hợp đánh giá phân loại đô thị.
3. Giải pháp khắc phục.
4. Kết luận và kiến nghị.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành