Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát và đánh giá thực trạng áp dụng hợp đồng dự án theo hình thức đối tác công tư, trên cơ sở đó đề xuất nội dung hợp đồng dự án trong các lĩnh vực cấp nước, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt (KQNC.1927)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng
Năm xuất bản: 2018
Nơi xuất bản: Hà Nội
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 135
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu của dự án: Khảo sát, đánh giá thực trạng thực tế đề xuất dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung chi tiết hợp đồng cấp nước, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành