Tìm kiếm nâng cao

Khảo sát, biên soạn dự thảo TCVN: Nhà vệ sinh công cộng trong đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế và vận hành (KQNC.1930)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2018
Nơi xuất bản: Hà Nội
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 75
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Nội dung nghiên cứu của đề tài bao gồm:
1. Tham khảo thu thập các tài liệu liên quan trọng và ngoài nước.
2. Nghiên cứu các tiêu chuẩn nhà vệ sinh công cộng hiện đang áp dụng trên thế giới và ở Việt Nam.
3. Biên soạn các nội dung của TCVN về nhà vệ sinh công cộng đô thị.
4. Hội thảo thu thập các ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh tiêu chuẩn.
5. Tổ chức hội đồng nghiệm thu để bàn hành tiêu chuẩn.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành