Tìm kiếm nâng cao

Xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng - Báo cáo dự thảo lộ trình triển khai Chính phủ điện tử tại Bộ Xây dựng (KQNC.1933)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2018
Nơi xuất bản: Hà Nội
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 21
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Nội dung báo cáo dự thảo lộ trình triển khai Chính phủ điện tử tại Bộ Xây dựng gồm 5 phần.
I. Phân tích khoảng cách khi triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng so với hiện tại.
II. Đề xuất dự án.
III. Phân loại ưu tiên các dự án theo Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng.
IV. Sơ bộ hiệu quả việc triển khai Chính phủ điện tử dựa trên kiến trúc.
V. Giải pháp và kinh phí triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành