Tìm kiếm nâng cao

Xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng - Báo cáo Xây dựng phần mềm một cửa của Bộ Xây dựng (KQNC.1935)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựn
Năm xuất bản: 2018
Nơi xuất bản: Hà Nội
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 362
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:

  Nội dung báo cáo gồm V chương:
Chương I: Giới thiệu phần mềm.
Chương II: Khảo sát và chuẩn hóa thống tin.
Chương III: Phân tích và thiết kế hệ thống.
Chương IV: Xây dựng phần mềm một cửa điện tử.
Chương V: Cài đặt, vận hành và hướng dẫn sử dụng.
Chương VI: Kết luận và kiến nghị.
 

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành