Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát, xây dựng chỉ tiêu diện tích tối thiểu cho các bộ phận công trình của chung cư cao tầng. Đề xuất các chỉ tiêu diện tích tối thiểu cho các không gian chức năng của chung cư cao tầng (KQNC.1938)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc Quốc gia - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2018
Nơi xuất bản: Hà Nội
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 74
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Nội dung bao gồm:Chỉ tiêu diện tích tối thiểu cho không gian chức năng căn hộ trong chung cư cao tầng.
-Chỉ tiêu diện tích tối thiểu cho không gian chức năng giao tiếp trong chung cư cao tầng.
-Chỉ tiêu diện tích tối thiểu cho không gian chức năng giao thông trong chung cư cao tầng.
- Chỉ tiêu diện tích tối thiểu cho không gian kỹ thuật trong chung cư cao tầng.
- Chỉ tiêu diện tích tối thiểu cho không gian chức năng quản lý hành chính trong chung cư cao tầng.
- Chỉ tiêu diện tích tối thiểu cho không gian chức năng dịch vụ công cộng trong chung cư cao tầng.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành