Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu giải pháp tổng hợp để kiểm soát ô nhiễm nguồn nước hồ chứa nhằm mục đích cấp nước an toàn cho đô thị và khu dân cư. Mã số: RD 21-17 (KQNC.1948)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2018
Nơi xuất bản: Hà Nội
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 144
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Nội dung đề tài gồm các chương sau:
Chương 1. Tổng quan về quản lý hồ chứa nước để cấp nước cho đô thị.
Chương 2. Đặc điểm hồ chứa nước cấp sinh hoạt.
Chương 3. Biến đổi chất lượng nước và đánh giá các nguy cơ rủi ro của nguồn nước hồ chứa đối với hệ thống cấp nước đô thị.
Chương 4. Các giải pháp tổng hợp quản lý nguồn nước hồ chứa để cấp nước cho đô thị.
Chương 5. Nghiên cứu điển hình về kiểm soát chất lượng nước để đảm bảo cấp nước an toàn tại một số hồ chứa nước cấp sinh hoạt.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành