Tìm kiếm nâng cao

Kiểm soát chất lượng nước và khai thác hiệu quả, bền vững nước hồ chứa để cấp nước an toàn (Tài liệu hướng dẫn thuộc đề tài Mã số: RD 21-17) (KQNC.1949)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2018
Nơi xuất bản: Hà Nội
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 55
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Nội dung đề tài gồm các chương sau:
Chương 1. Nguồn ô nhiễm và các nguy cơ rủi ro đối với chất lượng nước hồ chứa.
Chương 2. Bảo vệ nguồn nước hồ chứa.
Chương 3. Quan trắc hồ chứa nước cấp sinh hoạt.
Chương 4. Quản lý vận hành hồ chứa nước cấp sinh hoạt.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành