Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát xây dựng kế hoạch 5 năm của ngành xây dựng giai đoạn 2016-2020 (Báo cáo tổng hợp dự án) (KQNC.1972)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Vụ Kế hoạch tài chính
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: H.:
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 80
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu của dự án: Việc điều tra, khảo sát xây dựng Kế hoạch 5 năm của ngành xây dựng giai đoạn 2016-2020 phục vụ cho việc nghiên cứu các chuyên đề liên quan đến các lĩnh vực của ngành xây dựng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước giai đoạn 2016-2020. Nội dung dự án gồm 2 phần:
 Phần 1: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 của ngành xây dựng.
Phần 2: Mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn 5 năm 2016-2020 của ngành xây dựng.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành