Tìm kiếm nâng cao

Dự thảo TCVN 9115:2018: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu. Mã số: TC 98-16 (Soát xét TCVN 9115:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu) (KQNC.1956)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Hội Bê tông Việt Nam - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2018
Nơi xuất bản: Hà Nội
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 55
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với công tác thi công, an toàn lao động, kiểm tra và nghiệm thu kết cấu lắp ghép từ cấu kiện bê tông, bê tông cốt thép thường và bê tông cốt thép ứng lực căng trước (gọi tắt là cấu kiện bê tông) trong các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành