Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình thực hiện các nghị định hướng dẫn thi hành luật Nhà ở năm 2014 làm cơ sở nghiên cứu, đề xuất nội dung sửa đổi một số quy định của các nghị định này (Báo cáo tổng quan dự án SNKT) (KQNC.1975)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS
Năm xuất bản: 2018
Nơi xuất bản: H.:
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 115
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu dự án: Đánh giá tình hình thực hiện các nghị định hướng dẫn Luật Nhà ở năm 2014, còn tồn tại vướng mắc cụ thể trong quá trình thực hiện. Đề xuất các quy định sửa đổi một số nội dung chư aphuf hợp, bất cập hoặc còn chưa có quy định điều chỉnh để làm cơ sở sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Luật Nhà ở.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành