Tìm kiếm nâng cao

Đề nghị công nhận thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La là đô thị loại IV (KQNC.1965)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân huyện Mai Sơn
Năm xuất bản: 2018
Nơi xuất bản: Mai Sơn
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 268
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Nội dung đề án gồm các chương sau:
- Chương I: Lý do và sự cần thiết đề nghị công nhận thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn là đô thị loại IV.
- Chương II: Khái quát quá trình lịch sử hình thành và phát triển thị trấn Hát Lót.
- Chương III: Đánh giá hiện trạng phát triển đô thị và chất lượng công trình hạ tầng trên địa bàn thị trấn Hát Lót.
- Chương IV: Tổng hợp đánh giá phân loại thị trấn Hát Lót theo tiêu chí đô thị loại IV.
- Chương V: Tóm tắt chương trình phát triển thị trấn Hát Lót.
- Chương VI: Kết luận và kiến nghị.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành