Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, đánh giá hiệu quả của các dự án điều tra cơ bản trong công tác xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê và cơ chế chính sách của ngành xây dựng (KQNC.1979)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Vụ Kế hoạch - tài chính
Năm xuất bản: 2014
Nơi xuất bản: H.:
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 118
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu dự án  Điều tra, đánh giá hiệu quả của các dự án điều tra cơ bản trong công tác xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê và cơ chế chính sách của ngành xây dựng: Xây dựng cơ sở dữ liệu đối với các dự án điều tra cơ bản, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý các dự án này của Bộ Xây dựng.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành