Tìm kiếm nâng cao

Phân loại đô thị thành phố Tân An đạt tiêu chí đô thị loại II (Thuyết minh tóm tắt) (KQNC.1969)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An
Năm xuất bản: 2019
Nơi xuất bản: Long An
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 10
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Nội dung báo cáo tóm tắt gồm 4 phần:
I. Các căn cứ pháp lý.
II. Lý do và sự cần thiết.
III. Tổng hợp đánh giá phân loại thành phố Tân An theo các tiêu chuẩn đô thị loại II.
IV. Kết luận và kiến nghị.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành