Tìm kiếm nâng cao

Đề án đề nghị công nhận thị xã Hồng Ngự là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Đồng Tháp (KQNC.1970)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Năm xuất bản: 2018
Nơi xuất bản: TX Hồng Ngự
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 37
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Nội dung của đề án gồm 6 phần sau:
I. Phần mở đầu.
II. Khái quát về lịch sử hình thành và phát triển thị xã Hồng Ngự.
III. Đánh giá hiện trạng phát triển đô thị và chất lượng công trình hạ tầng thị xã Hồng Ngự.
IV. Tổng hợp đánh giá phát loại thị xã Hồng Ngự theo các tiêu chuẩn của đô thị loại III.
V. Chương trình phát triển đô thị xã Hồng Ngự đến năm 2030.
VI. Kết luận và kiến nghị.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành