Tìm kiếm nâng cao

Chương trình, tài liệu đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý rủi ro, thiên tai biến đổi khí hậu - Dự án SNKT: "Xây dựng chương trình và tài liệu đào tạo nhằm nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai ứng phó biến đổi khí hậu cho các đô thị Việt Nam" (KQNC.1992)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
Năm xuất bản: 2019
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 230
Kích cỡ khổ: 27
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Nội dung dự án gồm 3 phần:
- Phần 1: Chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu cho các đô thị VN.
- Phần 2: Tài liệu đào tạo bồi dưỡng năng lực quản lý rủi ro, thiên tai biến đổi khí hậu. 

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành